COVID 19 Házirend kiegészítés

 

 

 

 

Kedves Vendégeim!
Bizonyára mindenkit érzékenyen érintett, illetve még most is érint az elmúlt

és jelenlegi időszak változásai és következményei. Sőt talán lesz ami nem is

fog elmúlni nyom nélkül, de törekednünk kell rá, hogy a lehető leghamarabb

ismét normalizálódjon körülöttünk a „világ”!

Viszont úgy gondolom a „járványügyi helyzet” eredményezte változásokból,

korlátozásokból, aján­lásokból érdemes néhány dolgot a jövőben is megszív-

lelni és betartani (főleg, miután a járvány még véget sem ért), hogy nagyobb

valószínűséggel elkerüljük a helyzet visszaromlását, vagy akár egy egysze-

rűbb betegség (fertőzés) átadását, illetve megkapását embertársainknak, il-

letve embertársa­inktól.

Ezen gondolatok eredményeképpen a „JANIMASSZÁZS” szolgáltatásai igény-

bevételének feltételei az alábbiakkal egészülnek ki (illetve maradnak tovább-

ra is érvényben):AMIT KÉREK:


1.) Nyomatékosan megkérek mindenkit, aki bármely típusú légúti megbetege-

dés tüneteit észleli ma­gán, gondolkodás nélkül mondja le masszázsidőpontját!

Ilyen tünetek különösen: a láz, a köhögés, a gyakori tüsszögés, bármely típusú

orrfolyás, a torokfájás, a nehéz légzés, a nyirokcsomó-, illetve nyálkahártya duz-

zanat, a nyelési fájdalom, a rekedtség, stb. Ide tartoznak továbbá: a „már csak

ki­csit köhögök”, meg az „épp hogy folyik még az orom”, valamint az „alig vagyok

már rekedt” tüne­tek is, avagy a már megggyúltam, de még antibiotikumot kell

szednem!"

Természetesen nem tartoznak ide a „dohányosok” krónikus „köhögései”, és a pol-

lenallergiá­sok tünetei! Egyéb más betegségek vagy tünetek esetén a itt található

válasz, vagy ha kell előzetesen telefonon egyeztessünk.

 

Tehát mostantól lényegében csak teljesen egészségesen – különösen a légúti

betegségek tekinteté­ben – jöjjenek (gyertek) masszázsra!

 

2.) Úgyszintén mondja le az időpontját az a vendégem is, akinek az együtt lakó

családtagjai között többen az említett légúti betegségek tüneteivel betegek, vagy

ilyen tünetekkel rendelkező beteget kell közvetlenül és folyamatosan ápolnia,

ellátnia.

 

3.) Kérem, hogy akinek (vagy együtt lakó hozzátartozójának) COVID tesztet

rendeltek el (még ha tünetmentes is), a teszt eredményéig szüneteltesse a

masszázsigényét.


4.) Továbbá egyelőre úgyszintén szüneteltessük a masszázskezelését annak a

vendégemnek is aki, a külföldi „utazásból” tér vissza.

Az ekként érintett vendégemet a hazatérést követő egy hét tünet­mentes időszak

letelte után várom ismét szeretettel.


5.) Nem tiszteletlenségből pusztán csak elővigyázatosságból, de őszig szintén

kerüljük a kézfogást, ölelkezést, puszilkodást, már akivel eddig is ilyen bizal-

mas volt a kapcsolatunk.


6.) Az előszobában alkoholos kézfertőtlenítő került elhelyezésre, melyet kéretik

mindenkinek belé­pést követően használni!


7.) 2021.11.14-től a masszázskezelések során a  „maszk” viselése ismétel-

ten kötelező!

 

8.) A szolgáltatásom igénybevételéhez nem kötelezem kedves vendégeimet,

hogy COVID oltási igazolással, vagy védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek,

de akiknek nincs a COVID vírus ellen megfelelő védettségük, a sátját maguk

védelme érdekében kérem gondolják meg a masszázskezelésekre történő jelent-

kezés szükségességét.
AMIT BIZTOSÍTOK:


1.) Senkinek nem fogok kötbért felszámítani arra az esetre, ha a fenti betegsé-

gek miatt mondja le a masszázs időpontját, még akkor sem, ha ezt az utolsó

pillanatban teszi. (A lemondás nélküli meg nem jelenés, majd utólagosan erre

hivatkozás, nem tartozik ide!)


2.) A masszázskezelések alkalmával – mint ahogyan eddig is – minden vendé-

gem részére tiszta le­pedőt, törölközőt, szükség szerint takarót biztosítok, melyek

előzetesen 60 fokon kerültek kimosás­ra.


3.) Fokozottan ügyelek a vendégek közötti időben a masszázságy és a fellépő

fertőtlenítésére, illet­ve tisztítására.


4.) A mosdóban nedves fertőtlenítő törlőkendő, fertőtlenítő folyékony krémszap-

pan és papírtörülkö­ző is van biztosítva, illetve a helyiség naponta átfertőtlení-

tésre kerül.


5.) Ha valamely vendégemnél a jövőben esetlegesen KORONAVÍRUS fertőzött-

séget diagnosztizál­nak, kérem, hogy azonnal jelezze felém, mert ez esetben

– ha az érintett vendég utolsó masszázske­zelése óta kevesebb mint 5 nap telt

el – a lappangási időtartam leteltéig szüneteltetem a masszázs­szolgáltatást,

melyről mindenkit külön értesítek.


6.) Továbbá a teljes gyógyulás időtartamára úgyszintén fel fogom függeszteni

a masszázsszolgálta­tás nyújtását, ha magamon, vagy együtt lakó családtagja-

imon légúti megbetegedés tüneteit észle­lem, melyről szintén mindenkit értesí-

teni fogok. 

 


Mostantól bárki számára lehetőséget biztosítok, hogy a masszázskezelések

árát átutalással fizesse ki, de természetesen készpénzes fizetést is elfogadok.

Bank- és Hitelkártyával 2021.01.01-től úgyszintén lehet  fizetni.

Viszont, aki rendszeresen átutalással szeretné rendezni a masszázsok árát,

kérem előzetesen jelezze, hogy ehhez számára a megfelelő számlát tudjam

kiállítani.

 

Köszönöm a megértést és az együttműködést!"Legalább annyit tégy magadért is, mint amennyit másokért teszel!"

Metzger János