házirend


 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy szükséges néhány „háziren-

di” szabályt lefektetni az egységes és színvonalas szolgáltatás nyújtásához.

Kérem, hogy aki szeretne a JANIMASSZÁZS vendégkörébe tartozni, szíves-

kedjen az alábbi „szabályokat” elfogadni és betartani.


Időpont foglalása:


A kezelések időpontjának egyeztetésére, foglalására kizárólag telefonon,

e-mailben, vagy személyesen az előző kezelés végeztével van lehetőség!

Telefonon történő foglalás esetén – amennyiben nem veszem fel a tele-

font – elég egyszer keresni, mert minden nem fogadott hívást visszahívok,

amint erre módom adódik!


Megjelenés a foglalt időpontra:


Az egyeztetett időpontra kérném, hogy pontosan (legfeljebb +/- 1–2 perc

eltéréssel), érkezzen. Aki korábban jön előfordulhat, hogy a még bezárt be-

járati ajtó előtt kell várakoznia, aki pedig később érkezik számoljon vele,

hogy a késés a megrendelt kezelés rovásárára történik. Ez esetben is maxi-

mum 10 perc késés, ami még elfogadott, ezért aki csak ezt követően érne

ide – és erre előzetesen jelzés alapján külön lehetőséget nem kapott – az

már inkább ne is jöjjön, mert 10 percnél hosszabb mértékkel csökkenteni a

megbeszélt masszázs időtartamát szakmaiatlan lenne, melyben nem va-

gyok partner.

Arra viszont 10 percnél hosszabb késés esetén is van lehetőség (ha a fenn-

maradó időbe még belefér, és az előzetes foglalás nem a legrövidebb idő-

tartamú kezelés igénybevételére vonatkozott), hogy – az eredeti kezelés

árának megfizetése mellett, helyette – egy rövidebb időtartamú kezelést

válasszon a kedves vendég.


Időpont lemondása, vagy módosítása:


A foglalt időpontok lemondására, vagy módosítására díjmentesen, kizáró-

lag telefonhívással, vagy SMS-ben a megelőző nap 17 óráig van lehetőség.

Ezt követő lemondás esetén a kezelés árának 50%-a, illetve a választott

időpontra előzetes lemondás nélküli meg nem jelenés esetén a kezelés

árának 100%-a kötbér jogcímen a következő alkalommal felszámításra fog

kerülni!

Ezért akinek az utolsó pillanatban jön közbe valami, javaslom küldje el maga

helyett valamelyik hozzátartozóját, vagy ismerősét, a feledékenyebbek pedig

állítsanak be telefonjukon emlékeztetőt. :)

Természetesen méltányolható esetben a kötbér felszámításától eltekintek,

de ennek megítélését fenntartom magamnak.


A választható masszázsfajtákról:


Mindenki maga határozhatja meg a kezelések időtartamát és az ennek so-

rán kezelendő testrészeket, testfelületeket, illetve magának a masszázs ki-

vitelezésének módját. Természetesen ennek során bizonyos szakmai szem-

pontok figyelembevétele szükségszerű, de úgy gondolom ezzel sokkal in-

kább személyre szabhatóak az egyes kezelések.


Masszázstípusok:

 

- frissítő, élénkítő masszázs;

- mozgásszervi problémák kezelése;

- stresszoldó, vagy relaxációs eljárások;

- méregtelenítő terápia;


A masszázsok válaszható időtartamai:


A legrövidebb kérhető kezelési idő

- 40 perc!


Ezen kívül választható még:

- 60 perc;

- 75 perc;

- 90 perc;

- 2 óra


Ezektől eltérő időtartamok egyéni megbeszélés tárgyát képezik.


- A kezelések hosszát vendégeim határozhatják meg, de ennek során figye-

lemmel kell lenni az igényelt masszázs jellegére, illetve a masszírozandó

testfelület nagyságára. Erre tekintettel például a 40 perces időtartam nem

elégséges a teljes testfelület kezelésére, illetve úgyszintén szakmaiatlan

lenne 2 órás időtartamban „csak” hátmasszázst rendelni.


- A választott időtartam tényleges masszázsidőt jelent, azaz nem tartalmaz-

za az öltözködésre fordított időt, éppen ezért kérem, hogy – az időpontok

tartása miatt – a lehető leghamarabb igyekezzen ennek eleget tenni.


Egyéb:


- Mindenki számára és minden egyes alkalommal a masszázságyra tiszta

lepedő és a derék vagy mellkas betakarására szánt tiszta törölköző biztosí-

tott. Aki úgy érzi, hogy számára a masszázs alatt nem elegendő a derekára,

vagy mellkasára terített törölköző és szeretné ha minden – nem masszíro-

zott – testrésze betakarásra kerülne, kérem jelezze! (További ideillő részle-

tek az „Intimitásról” menüpontban olvashatóak)


- Kérem a masszázs előtt a kezelendő testfelületről az ékszereket (nyaklánc,

karkötő, óra, gyűrű, lelógó fülbevaló, stb) eltávolítani, a hosszú hajat pedig

minél közelebb a fejtetőhöz – a nyak és a tarkó szabaddá tétele érdeké-

ben – felkötni szíveskedjen. Ehhez szükség szerint egyszer használatos

hajgumit biztosítok.


- Masszázs közbeni mobiltelefon használatáról azt gondolom, joga van min-

denkinek ahhoz, hogy legalább a kezelés idejére „elszakadjon a világháló

kollektívájától” vagy más módon, de „offline” legyen. Ehhez ha lehet kérem,

előzetesen a készülék(ek) lehetőség szerinti lenémítását, vagy kikapcso-

lását. Persze ha elengedhetetlenül fontos – én tőlem – nem tilos masszázs

közben telefonálni sem, de ennek idejére a kezelést felfüggesztem.


- Igény esetén a törzsvendégeim számára saját, azaz kizárólagos használatú

papucsot is biztosítok.


- Lehetőség van a kezelések alatt saját (hozott) zeneszámok hallgatására is,

amennyiben azok pendrive-on, vagy telefonon vannak rögzítve.


- Kérem továbbá azon szülőket, akik a masszázskezelésükre kisgyermekü-

ket is magukkal kívánják hozni, hogy ezt csak abban az esetben tegyék, ha

gyermek már olyan életkorú és természetű, aki képes magát mindvégig el-

foglalni és a teljes időtartam alatt csendben és nyugodtan várakozni. Ellen-

kező esetben inkább válasszunk olyan időpontot, amikor a gyermek felügye-

lete másként megoldható. 

 

 

"Legalább annyit tégy magadért is, mint amennyit másokért teszel!"

Metzger János